top of page

For Nav, Kommuner og Offentlig Sektor

SNU EN DÅRLIG 

TREND NÅ

GI BRUKERE, KLIENTER, ARBEIDSØKERE, EN RIKTIG SJANSE

FÅ NYE RESULTATER I EKSISTERENDE PROSJEKTER

Gi eksisterende kurs/prosjekter permanente resultater ved å gi deltagerne mentale verktøy til å selv benytte hva de lærer gjennom kurset.

GJØR NOE MED NEGATIVE TALL OG STATESTIKK NÅ

Snu de negative tallene og trendene som oppstår når en arbeidssøker, bruker eller klient forblir i det offentlige systemet.
bottom of page