top of page

Østlendingen 19/6-2014

-Beste fra Nav noensinne

– Denne mannen og dette kurset kan revolusjonere Nav. Dette er det suverent beste vi har opplevd fra Nav. Det åpner mange dører til et bedre liv.

Glåmdalen 25/12-2014

-Motivatoren som vil tenke stort

-Nå leder han motivasjonskurs for å få mennesker tilbake til et meningsfylt liv – enten til skolebenken eller inn i arbeidslivet.

Ledernytt januar-2017

-Slik gir du det perfekte førsteinntrykk 

-Nøkkelen til førsteinntrykket er at du kan bygge en relasjon til nye mennesker og bestemme deg for hvilken rolle du vil by på.

Glåmdalen 15/09-2017

-Synger ut i ren kjærlighet

-Mottoet mitt er at man skal tillate seg selv å bli en styrer av sitt eget humør.

TA 04/03-2024

kurs.jpg

-Sykefraværet øker. Kan noe gjøres?

-– Ja, vi kan få et sunnere og mer robust arbeidsmiljø om vi lærer oss å mestre vår sinnstilstand.

Bente Liljan

Leder

NAV Åsnes

«Joe gjennomførte prosjektet «Tenk Stort» for blant annet NAV Åsnes i 2014. Deltagere i prosjektet var arbeidsledig i alderen 18 – 30. Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av dette prosjektet, og har fått svært gode tilbakemeldinger fra flere av de som var med. Flere av deltakerne uttalte at de gjennom prosjektet hadde fått ny tro på seg selv, og at kurset hadde bidratt til å endre deres tanke- og handlingsmønster. »

Vibeke Bergsjø Aas

Prosjektleder for regional ungdomssatsning

NAV region Glåmdal

 

Joe Syversen var ansatt i NAV fra august 2013 til desember 2014, og blir fortsatt innleid av NAV og samarbeidspartnere for kurs og foredrag. I perioden han var ansatt utviklet han kurset «Tenk STORT», og hadde også individuell coaching med ungdom som hovedmålgruppe. Kurset fikk stor oppslutning, og det ble avholdt 11 kurs i 2014 med rundt 400 deltakere totalt. Kurset var åpent for alle, og kursdeltakerne var både brukere og ansatte i NAV, og andre interesserte. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var svært gode, og mange opplevde at kurset ga dem det de trengte for å gjøre viktige forandringer i livet.

Joe har unike kontaktskapende evner, og er i stand til å levere på mange nivåer samtidig. På samme kurs kunne det delta rusmisbrukere, fengselsbetjenter, personer med sosial angst, unge som har droppet ut av videregående skole, lærere og foreldre. Alle fikk utbytte av kurset, noe som skyldes utformingen av innholdet og Joe sin unike måte å presentere stoffet på. Kurset ble en stor suksess i hele glåmdalsregionen takket være Joe sin faglige dyktighet, hans innsikt i grunnleggende menneskelige prosesser, og hans personlige egnethet og utstråling.

Som hans nærmeste medarbeider i prosjektet var det en udelt glede å jobbe med Joe. Han er en daglig inspirator som stiller store krav til seg selv, deler av sin kunnskap, og byr på seg selv i møte med menneskene han er i kontakt med. Han har et umettelig behov for mer kunnskap om fagfeltet sitt, og er aktivt i konstant utvikling for hele tiden å bli en bedre utgave av seg selv. Hans engasjement springer ut av et oppriktig ønske om å bidra til positiv forandring i menneskers liv.

Dette lyktes han med i aller høyeste grad i den perioden han jobbet i NAV. Tilbakemeldingene var overveldende, og vi vet at kurset førte til at deltakere gjorde store livsendringer som å komme seg ut av rusmisbruk, flytte, avslutte et destruktivt forhold, begynne å jobbe etter flere år på NAV. Deltakere ble kvitt fobier, søvnproblemer og negative tankemønstre fordi kurset ga konkrete «verktøy» til å forstå seg selv og andre, og å gjøre reelle endringer. Personlig hadde jeg også enormt utbytte av interaksjonen med Joe, både kunnskapsmessig og personlig for å skape forandringer jeg ønsket i mitt eget liv.

Prosjektet «Tenk STORT» led dessverre samme skjebne som mange andre prosjekter, og ble til tross for svært gode resultater avsluttet på grunn av manglende finansiering. Dette var et stort tap både for NAV og for mange enkeltpersoner, noe vi som jobber med oppfølging av ungdom i NAV har merket følgene av. Det Joe hadde å tilby var svært utradisjonelt i NAV-sammenheng, og kanskje også derfor var det for godt og unikt til å kunne vare.

Enten det gjelder offentlig sektor, privat sektor, eller enkeltpersoner som ønsker hjelp til forandring: Jeg vil uten forbehold gi Joe mine aller beste anbefalinger.

Ellen Trondsen

NORGES HANDIKAPFORBUND

I en tid med bortfall av fysiske møteplasser hadde Norges Handikapforbund (NHF) gleden av å ha Joe Syversen med i et av våre webinarer vedrørende psykisk helse og stressmestring.Gjennom foredraget «Klarer vi å skifte fokus?» fikk deltagerne noen a-ha-opplevelser i hvordan vi tenker i møte med andre og tips til hvordan en kan filtrere bort ting vi rett og slett ikke får gjort noe med. Et inspirerende og innholdsmessig godt foredrag som påminner om viktigheten av å være tilstede i øyeblikket. Vi lever alle i en kontrastfylt hverdag og Joe motiverer med et budskap alle kan dra nytte av. Det gledet oss som arrangør å oppleve et foredrag som skapte engasjement og gode spørsmål som ble besvart med reflekterte og gode svar. Joe kan virkelig kunsten å formidle, han er energisk, engasjerende og faglig dyktig. Vi kan trygt kan anbefale Joe Syversen.

Anonym Mor

Min datter har problemer som startet allerede på barneskolen og hun har vært igjennom utallige behandlere underveis.

De siste 11-12 år har hun vært til samtaler/behandling hos helsesøster ved sin barneskole og ungdomsskole, jevnlige samtaler hos miljøterapeut, ukentlige samtaler ved Bup (frem til fylte 18), ukentlige samtaler med sexolog/veileder ved SMISO i 2 år, ukentlige samtaler ved Psykisk Helsetjeneste, innleggelse ved DPS 4 uker, jevnlige samtaler med traumepsykolog, akutt innleggelse i 2 dager ved Sanderud Sykehus samt noen samtaler med ruskonsulent ved DPS høsten 2014.

En lang liste behandlere som ikke har vist verken fremgang, bedring av hennes psyke eller livskvalitet og ikke minst stor påkjenning og måtte forholde seg til så mange med tanke på hennes unge alder.

 

I 2014 deltok hun på Joe Syversen´s seminar TENK STORT (Jeg har selv deltatt på 2 seminarkvelder for å se hva dette gikk ut på). Deretter har hun hatt noen individuelle samtaler med han. Meget vellykket for min datter!! Joe får henne til å tenke annerledes, han får henne til å glede seg over livet og ikke minst trappe betraktelig ned på bruk av rusmidler. Dette som igjen gir henne en livskvalitet hun fortjener samt ønske om å leve videre og bygge veien videre for et godt liv. Min datter har i mange år vært suicidal, noe som sliter veldig på henne selv og også på meg som mor. Jeg har de siste årene vært kronisk redd for at hun skulle velge å forlate oss. Takket være Joe og hennes tiltro til hva han sier, forteller og råder henne til, har jeg sluppet dette så lenge hun har gått i samtaler hos han. Jeg har igjennom alle disse årene, vært meget delaktig i all behandling min datter har hatt. Dette fordi hun selv har ønsket dette. For første gang på mange år SER jeg at noe hjelper; samtaler med Joe. Jeg vet som hennes nærmeste og ikke minst som mor, at dersom hun har ukentlige samtaler med Joe ville dette etter hvert gjøre henne selvstendig, gi henne troen på seg selv og ønske om et rikt og godt liv videre.

Carina Cedervall

NAV Glåmdalen

 

Vi har hatt gleden av å benytte Joe på våre «Bo og lev godt» kurs for ungdom mellom 16-26 år.

Joe inspirerer og motiverer sine deltakere på en helt unik måte.

Fengende og lærerikt!

Vi ser allerede frem til neste gang.

Takk:)

Kristin Mesøy

Rektor

Finnskogen Montessoriskole

 

Vi benyttet oss av Joe en hel dag, med opplegg for elevene på dagtid og for foresatte på kvelden. Dette gjorde vi fordi vi ønsket en utenforstående til å snakke med elever og foresatte om mobbing. Ikke fordi vi har mye mobbing ved skolen, men fordi dette er et svært viktig tema.   

 

Dette var et kjempefint opplegg. Elevene fikk tenke selv, og fokuset var hva elevene kunne gjøre selv, at vi er forskjellige og at vi ikke ”tåler” det samme før vi blir lei oss.

Det at Joe bruker en venn som har hatt det vanskelig som eksempel, gjør at det blir mer virkelighetsnært, og at elevene kan kjenne seg igjen i det som blir fortalt.

 

Elevene har i ettertid snakket om at det fikk dem til å tenke på hva de selv kan gjøre. Det syntes også det var en veldig flott og spennende måte opplegget ble presentert på.

Opplegget Joe hadde på foreldremøtet på kvelden var like bra. Foreldrene fikk seg noen tankevekkere, og når et så viktig tema tas opp, er det kjempeviktig at både elever og foresatte er med.

 

Anbefales på det sterkeste.

Oddveig Stenerud
Veileder/saksbehandler

NAV Nord- Odal

 

Joe er for meg en fantastisk person som har en helt egen evne til å inspirere, motivere og endre tankesett hos andre. Han har gitt meg mye input i forhold til jobbhverdag, men også personlig utvikling. Joe tar deg på alvor med kunnskap, humor og sin egen væremåte. Han utstråler livsglede og byr på seg selv på en måte som engasjerer og bidrar til at når du hører hans foredrag, vil du bare høre mer. Han har i sine kurs med ungdom klart å nå målgruppen på en helt spesiell måte og bidratt til store endringer i ungdommenes liv.

Iren Brenna Lund
Veileder

Barnevernstjenesten Oslo

 

Erfaring fra samarbeid med Joe Syversen.

 

Jeg representerer barneverntjenesten i en bydel i Oslo. Barnevernet i Oslo har kontakt med mange ungdommer i andre kommuner som følge av at de har vokst opp i fosterhjem, og Oslo kommune har fortsatt ansvaret for oppfølgingen.

 

Det kan bli komplisert når det er behov for å følge en ungdom tettere enn det som er lovpålagt. Derfor er barnevernet avhengig av å få gode medspillere i lokalt, der ungdommen bor.

 

Det var mitt utgangspunkt da jeg heldigvis fikk vite om Joe og hans gode evner til å få kontakt med ungdom.

 

Min erfaring er følgende:

 

Jeg hadde i utgangspunktet god kontakt med ungdommen. Men det var vanskelig å kommunisere hvordan det han holdt på med kunne skade ham selv og andre slik at budskapet ble forståelig for ham.

 

Det var her Joe fant «nøkkelen». Etter noen samtaler kunne ungdommen fortelle at Joe var en person som forsto ham. Han fikk respekt for ham fordi han formidlet erfaringer som ungdommen kunne kjenne seg igjen i. Han fikk «verktøy» som han følte var riktige for seg. Ved hjelp av dette greidde ungdommen å stoppe det som kunne ha utviklet seg veldig galt. Han forstå at det var han selv som valgte hvem han ville være, hva han ville stå for.

 

Det har vært godt å ha Joe med på laget. Han har vært åpen for å drøfte, også utenom de møtene han har hatt med ungdommen. Det har gitt et godt resultat. Ungdommen kan gå videre i livet ved egen hjelp, uten å føle seg stigmatisert eller bli avhengig av et hjelpeapparat.

Turid Hansen

Veileder/ Saksbehandler

Nav Eidskog

 

Hei Joe. I tiden vi jobbet sammen på NAV sitter jeg nok med et fantastisk inntrykk av deg og den personlighet du gir er helt utrolig. Du har et engasjement og gir så utrolig mye av deg selv, noe som gjør at de personer du er i befatning med, blir engasjert på høyt nivå. Du klarer å få til en inkludering og medvirkning til alle som møter deg, hvor det enn måtte være og alle settinger. Å vise at du har tro på det du gjør, klare å formidle det riktige budskap, få personer opp og fram vet vi alle ikke er lett. Dette klarer du med glans. Ønsker deg all lykke i fremtiden. Håper du klarer å overbevise ledere og politikere at vi trenger slike personer som deg,
Lykke til Joe

Anne Hagen og Johny Gullaker Johnson ​

Kursledere for Humanistisk konfirmasjon

Solør, Odal og Kongsvinger

 

I 2014 engasjerte vi Joe i forbindelse med Humanistisk konfirmasjon hvor det er en kurskveld med ”menneskebiblioteket”.

Han var en av de levende bøkene hvor vi hadde 20 min foredrag fordelt på små grupper. Han møtte over 140 konfirmanter.

Han fikk veldig god kontakt med ungdommen. I 2015 ble han invitert til å ha tre kurskvelder for våre 100 konfirmanter.

I etterkant av kurskvelden fikk vi flere henvendelser fra konfirmantene som gjerne ville ha kontakt med Joe.

De hadde en opplevelse av at han kunne gi dem hjelp i en vanskelig hverdag.

Tilbakemeldingene har vært:

”Dette kan jeg bruke.”

”Sånn har jeg ikke tenkt før, dette har vært inspirerende.”

”Dette er tips jeg kommer til å bruke i hverdagen og hele livet”

”Dette var engasjerende”

”Den beste kurskvelden”

 

Vi ønsker å fortsette med samarbeidet med Joe også i 2017.

Anonym daglig leder for et arbeidstreningtiltak

Hedmark fylke

 

Vi har brukt coaching i arbeidstreningstiltaket med gode resultater.

 

Coachingkursene til Joe Terje Syversen, har uten tvil bidratt til stor endring og fremgang for mange i et av arbeidstreningstiltakene i Hedmark. «Tenk Stort» 1 og 2, spesialtilpasset mennesker som har falt ut av jobb eller skole, har fått flere ungdommer med sosial angst ut i arbeidslivet igjen. Hovedproblemet til mange som søkes inn til arbeidstrening gjennom NAV, er ofte depresjon og andre sammensatte problemer.

Det er behov for en frisk start, med fokus på fremtiden og muligheter, ikke på problemer og «stoppere».

Joe Terje, har en måte å formidle på som gjør at de fleste lytter. Han er tydelig, bestemt og driver ikke med «dulling».

Han krever at folk jobber med seg selv og tar tak der det gjør vondest. Det å se tingene fra en ny side, gjør at problemene blir synliggjort og det er derfor lettere å skjønne hvor forandring må til.

Det er opp til hver enkelt om de vil fortsette i sitt gamle dårlige spor, eller om det er på tide å ta tak i eget liv for å skape endring.

Måten Joe Terje biledliggjør problemene på fungerer godt. Den enkelte ser utfordringene på en annen måte. Litt i fugleperspektiv. Hvem er jeg? Hvor vil jeg? Hva kan jeg gjøre med livet mitt for å komme videre? Det er bare å begynne, uten en begynnelse skjer det absolutt ingen ting. Dersom man skylder på alle andre og synes synd på seg selv, er det nærmest umulig å kjenne seg glad og fornøyd med livet.

Joe Terje puffer i riktig retning. Han bruker kroppsspråk, mimikk og hele seg selv for å formidle hvordan vi mennesker tenker og handler feil.

Bare ved å rette opp ryggen og se opp, kan vi endre hele sinnstilstanden vår.

Han lærer bort teknikker slik at det er mulig å «snappe» seg ut av en dårlig følelse og over i en god.

Vi kan ikke få fullrost denne arbeidsmetoden nok. For å konkludere, kan vi bare si at dette har gjort en enorm forskjell for veldig mange mennesker og kan anbefales på det varmeste.

Inger Røhne

Veileder/ Coach

Nav Hedmark & Inspirere

 

Jeg er veileder for unge mennesker på veg ut i jobb og utdanning. Jeg er også mamma, coach og 

driver av Inspirere.                                                                                                                                              

Min evne til å bidra til positiv endring for den enkelte avhenger ofte av hvordan jeg møter personen. 

Som ledd i egenutvikling i coach og veilederrollen hyrte vi inn Joe til vårt seminar. Bestillingen vår var 

konkret – Meg - en trygg veilednings- og oppfølgingslos. Jeg har tidligere deltatt og fulgt opp 

ungdommer som har deltatt på kurs med Joe og sett hvilket fantastisk løft og framgang noen av disse 

viste i etterkant av kurset.

På forhånd hadde vi spilt inn til Joe konkrete utfordringer vi ønsket å ha fokus på.

Og gjett om vi fikk valuta for pengene!

Vi lærte om endring av sinnstilstand om kroppsspråk ,om følelser, om språket, om fysiologien. Vi 

gjorde enkle øvelser og fikk verktøy å praktisere i hverdagen. Verktøy som jeg med en gang merket at 

fungerer og virker umiddelbart. Helt fantastisk!

Joe oppleves som en veldig engasjerende og fantastisk god foreleser. Hans formidlingsevne er unik. 

Jeg har opplevd mange – og jeg synes han er av de aller aller beste.

Han har en troverdighet i budskapet sitt også fordi han lever som han lærer. Han formidler på en 

måte som gjør at du uansett blir berørt og beveget.

Noe åpnes opp i meg som tilhører – for meg vanskelige temaer vinkles på en genialt enkel, praktisk 

og ressursåpnende måte. Energien bobler, kreativiteten blomstrer og mulighetene åpner seg.

 Jeg FIKK virkelig konkrete verktøy å bruke – verktøy som vil forandre min hverdag – både på jobb og 

hjemme. Gjennom å endre måten vi ser ting på endrer alt seg.

Joe formidlet verktøyene – nå er det MEG det kommer an på.                                                                    

Om jeg også vil leve budskapet er ALT mulig - 

TAKK Joe – You made my day :)

Kvinne 21år

 

I skrivende stund sitter jeg og tenker på hvor heldig jeg har vært, så enormt glad og takknemlig for at jeg bestemte meg for og bli med på kurset. Uansett hvor kjedelig og tørt jeg trodde det skulle bli. Jeg var så sikker på at det skulle være så kjedelig og latterlig og bli med. 

Men jeg tok feil, helt utrolig feil. 

 

Fra første dagen jeg gikk inn døren og satte meg ned helt foran i rekka har det vært FANTASTISK!! 

Jeg kan med hånd på hjerte si at jeg aldri har følt den tryggheten og gleden av noe før, tenk stort kurset var ikke bare en glede og være med på, men også en trygghet. Jeg ble rik, rik av lærdom og opplevelser som jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. 

Fra og være en som rømmer hjemmefra, bruker rus for og komme seg ett steg lenger i livet, selvom det steget ikke på noe som helst måte er bra, hun som brukte alle pengene sine på togreiser til og fra byer for og skaffe seg ting så klarte jeg og hoppe vekk fra den broen, uten og falle ned i vannet. Dette takket være Joe og tenk stort kurset! Fra jeg var tenåring var jeg en foreldres verste barn, opplevde omsorgssvikt, jeg selv ble voldelig, jeg stjal og jeg ruset meg. Så venner ligge på sykehuset med overdose men jeg brydde meg ikke om jeg var den neste. 

 

Etter kurset bestemte jeg meg for at nå, nå er det på tide og skjerpe seg.

Det er på tide og tilgi, på tide og legge fortiden bak seg og heller fokusere på framtiden. Jeg får ikke takket Joe nok. For at han fikk meg og alle andre til og TENKE STORT! 

Alle er bra, ingen er mindreverd. 

Endelig klarte jeg og komme meg ut av rushelvete, komme meg vekk fra de eldre personene jeg hang med for og føle en form for "kjærlighet". Jeg klarte det. Men ikke alene. Med hjelpen av Joe. Alle de gode rådene han kom med, den positive energien og ikke minst det smittende smilet. 

Tenk at EN mann, kun en mann kan være noe så stort. Tenk at en mann kan få tankene dine til og bare snu seg vekk fra det som ødelegger deg til og bli noe som gjør deg frisk kun på TO DAGER! Tusen takk Joe, tusen takk for at du lærte meg og tilgi, lærte meg og legge fortiden bak meg, fikk meg til og føle meg bra nok i samfunnet og tusen takk for alt du gjør for meg og alle andre! 

Du er fantastisk, du er enestående og ikke minst ett STORT STORT FORBILDE! 

vær stolt over deg selv, ikke bare over den du er men også over alt det du gjør. 

 

Til slutt vil jeg be alle som ikke går på skole, ikke jobber og bare ligger lazy hjemme i sengen sin om og delta på hvert eneste kurs Joe i fremtiden kommer med. Du kommer ikke til og angre ett eneste sekund! Jeg lover deg at det gir deg kun lærdom og hey, han er jo drit kul  high five! 

Marianne 37år

 

Det har tatt litt tid å klare å skille ut i korte trekk hva jeg har fått ut av TENK STORT.
For det er så MYE og SÅ meningsfullt.
Men har noen setninger :
Den første SKAL være med resten kan du velge selv.

" det er umulig å gå inn i et rom med Joe og være akkurat den samme når man går ut igjen"

" tenk at noe SÅ stort og fantastisk, egentlig er SÅ enkelt"

"Dersom alle hadde lært dette på barneskolen ville verden vært HELT annerledes , og livet mitt også!"

"*DEN FØLELSEN* når man slår seg selv i hodet og tenker :" det lå jo rett foran meg hele tiden.....alt jeg trenger å gjøre er å TA det som er MEG og MITT "

Ønsker deg massevis av lykke til 😀
Diger koz

Atle 34år

 

Joe og hans Tenk Stort kurs har klart ting som psykologer ikke har klart i forkant av dette kurset. Jeg personlig har blitt mer sikker på meg selv og funnet svar på mange av mine personlige problemer.

Evig takknemlig for å bli introdusert for de store tankene Joe.

Joakim 25år

 

Litt om hvordan joe og kursene hans har forandret mitt liv!

 

Jeg er en gutt på 25 år som ikke hadde jobbet noe, hadde ikke tanker om det heller. Jeg hadde bodd hos min mor gratis hele livet, Jeg elska kun å drikke og feste, opptil 5-6 ganger i uka. Målet mitt var å bli trygda og leve livet fult ut med fest og moro. Hadde mange problemer som sosial angst, alkohol problemer, depresjoner. Hadde laget masse begrensninger for meg selv, tok ikke buss, tog, trikk, gikk ikke i store folke samlinger. Levde i frykt å alkoholen ble min redning.

 

Da jeg først hørte om tenk stort så trodde jeg ikke stort mye om det. Hadde egentlig tenkt til å bare møte opp å gå igjen. Men det var ikke så enkelt da man etter 10 min fikk ører og øyne opp. Joe inspirerte meg på en helt rå måte, jeg turte til å med å snakke fremfor sikkert femti personer eller noe.

Ble så engasjert, så begynte å lese og se videoer om ting og historier han fortalte. Begynte å visualisere mine mål og mine drømmer. Som da plutselig så helt super ut. Jeg begynte med yoga, jeg begynte å se på motivasjons videoer hver eneste dag, for å holde mote og viljen oppe, sånn at jeg kunne få den fremtiden jeg drømte og visualiserte om. En suksessfull og lykkelig fremtid. Men jeg visste jo selv at det man ønsker og det man vil. Kommer ikke uten at man jobber for det.

Så begynte å jobbe med meg selv konstant, spurte meg selv hva jeg ville og hva som måtte til for å få det. Stilte meg spørsmål hele tiden, for vi alle har selv svaret, vi må bare stille spørsmålet- Hva vil jeg, å hvor langt vil jeg nå, det er opp til meg selv. Hvor mye ønsker jeg å jobbe med meg selv og min fremtid? Jo like mye som jeg ønsker den fremtiden jeg så for meg. Ønsker suksess, familie og lykke.

Så da var det bare å melde seg på kurs på kurs, å jeg kjørte på å gjorde alt jeg kunne for å bestå kursene jeg gikk, for har ingen utdanning, så måtte bare starte et sted å det fort!

Jeg tok truckfører kurs, så tok jeg lager og logistikk kurs. Dette tok vel ca 4 mnd. 

Jeg har aldri hvert noe flink til å fullføre verken skole eller lignende noen gang. Men denne gangen hadde jeg mål, så derfor gikk jeg inn hundre prosent, å gjorde alt for å få det til.

Å dette klarte jeg med glans, var 1 av 3 med null feil! Så da var det bare å ta nytt kurs, lager og logistikk, besto også der med null feil, så fikk jeg praksis plass som lagerarbeider. Nå jobber jeg der og har fått spørsmål om jeg vil jobbe der. 

Jeg klarte få jenta jeg hadde prøvd meg på i 9 år. Å jeg ser nå etter leilighet. Dette er bare starten på noe større. Men det handler om å begynne å det å ta handlingene, man kan ikke sitte å vente på at ting skal komme av seg selv!!! Alt dette takket være kusene Joe holdt. Som inspirerte og engasjerte meg til å ta handlingene jeg gjorde. Jeg er evig takknemlig for den motivasjonen og den kraften han vekte i meg. Jeg har nå fremtids planer til tusen og nekter å gi opp uansett hva!! Vet enda ikke hvordan det gikk seg til, men den kraften vi alle har i oss. Er enorm og kan snu liv fra jævlig til konge bra :D 
Tenk Stort og Modul2, lettere sagt (Joe) Forandret mitt liv! Man må bare ha troa på seg selv. Joe er en guide, en mentor, en lærer, men mest av alt. Joe er en skikkelig venn, som får deg opp på beina, takket være hans godhet og kunnskap :) Evig evig takknemlig for all den hjelp og kunnskap jeg fikk<3                            

Mvh Joakim :D 

Daniel 19år

 

Tenk STORT er det beste jeg har vært med på! Man lærer utrolig mye om både seg selv og mennesker generelt, hvorfor man gjør som man gjør og mye mer. Spennende, nye temaer hver gang og en fantastisk coach gjør det hele veldig gøy og lærerikt! Mandag som tidligere har vært en vanskelig dag, har blitt en dag jeg gleder meg til! Tusen takk for alt du gjør Joe og at dette kurset har blitt en realitet! :D

Linda 28år

 

Hei! Jeg ville bare si at kurset ditt var helt overveldende...
Setter hjernen igang, og rett og slett livet! Jeg KOM meg endelig VIDERE i livet mitt etter ditt perfekte/skumle/rare/artige kurs😄
Skulle mer enn gjerne gått et kurs til altså...

Ada 21år

 

Jeg sto med en konvolutt i hånda en tidlig morgen stemplet NAV. Med et stort grynt flerret jeg opp brevet og 9 digre, blå blokkbokstaver blendet det gretne morgentrynet mitt. ”TENK STORT! ”Tenk stort!? Ingen skulle komme og fortelle meg hvordan man skulle tenke, for var det noe jeg kunne så var det i hvert fall akkurat det. Jeg raste gjennom brevet, krøllet det brutalt sammen og trampet det til bunnen av søplekassa. ”Sånn da var jeg kvitt det!” Men så feil kan man ta, for gjett hva som hadde sneket seg ned i postkassa mi et par uker etter på. ”TENK STORT!” 

 

Etter mye om og men bestemte jeg meg for å se hva dette var. Egentlig bestemte jeg meg vel for å bevise ovenfor NAV at dette bare var søppel, og at ingenting kunne endre eller hjelpe meg, for jeg var jo sjuk. Dagen kom, og jeg låste alle ledd i kroppen, dro på meg mitt gråeste steinansikt og troppet opp med en solid bunke diagnoser i sekken. 

 

Det første som møter meg er en overentusiastisk gjeng. Jeg ble litt paff, men klarte å holde på steinansiktet ut den første dagen av kurset. MEN jeg måtte faktisk kjempe litt. Kurset var jo rett og slett både et slag i trynet og et digert spark i ræva. En skikkelig aha opplevelse. Da modul 1 var ferdig gikk jeg ut med tidenes glis om munnen. Jeg hadde endret litt på tankemønsteret. Jeg ble så nysgjerrig og ”modig” etter å ha vært med på det her at jeg meldte meg på fortsettelsen, modul 2. 

 

Med noe mer fleksible ansiktsmuskler møtte jeg opp på modul 2. Nå satte jeg bokstavelig talt foten inn i en annen verden. Dette er en opplevelse jeg har rammet inn i gull i ”minnearkivet.” Denne uka endret livet mitt. Jeg lærte så utrolig mye om meg selv, og ikke minst om andre. Det å få se så mange forskjellige mennesker blomstre og få tilbake troen på seg selv er noe av det vakreste jeg har opplevd. Energien vi skapte i rommet er jeg overbevist om at har satt seg i veggene for godt. Folk som gikk tur utenfor og tittet inn vinduet slapp haka minst en meter nærmere bakken. Det er kanskje ikke en så mystisk reaksjon ettersom vi alle sto i ring og hoppet, danset, gjorde ”powermoves,” og skrek av full hals så svetten hagla. Vi kvittet oss med gamle, destruktive tankemønstre og følelser. Ja, det var reine eksorsismen. 

 

Men det var ikke bare hopping, dansing og skriking vi drev med. Vi gikk så dypt i oss selv for å finne våre verdier at frustrasjonen meldte seg en del ganger for min del i hvert fall. Noen oppgaver var også litt mer teatersport relatert, der jeg nesten begynte å grine fordi jeg kom over noen sperrer jeg har hatt hele livet. Det var en så stor variasjon i det kurset her, og jeg lærte så mye at jeg ikke en gang husker alt. Men en ting som er helt sikkert er at det endret meg drastisk, og jeg har fått et minne for livet. Dette er et kurs alle mennesker hadde hatt godt av å være på. Man kjeder seg ikke et sekund, og noe vil man lære uansett. Vi delte så mye av oss selv alle sammen. Alle kunne være seg selv, og det var en konstant positiv stemning. Jeg gikk i en slags lykkerus lenge etter kurset var ferdig, så maken til kurs skal man lete lenge etter. Dette er noe jeg kunne gått på hver eneste dag. Det kan ikke helt beskrives, det må bare oppleves! 

 

Jeg har vært inn og ut hos psykologer, leger og psykiatere i flere år og blitt overbevist om at jeg er sjuk. Noe man faktisk blir til slutt når man får høre det hele tia. Men en ting jeg i hvert fall ble helt sikker på etter kurset er at jeg er ikke sjuk!! Jeg er bare meg, og jeg elsker livet! Joe, du redda livet mitt! 

Jeanett 23år

 

Hei Joe :) 

Jeg personelig fikk masse ut av Tenk Stort. Jeg har lært å tenke annerledes ( oven for meg selv og andre), har lært at vi alle mennesker har noe i oss som gjør oss sterke , selv i de triste tider.. 

Har lært masse om hva man kan gjøre for å komme seg lenger her i livet, lært at man ikke skal gi opp med en gang. Man må ha en plan for de skrittene man vil ta for å komme seg til målet sitt. Uansett om det er ett stykke til målet sitt. 

Tenk Stort har gjort livet mitt til ett NYTT LIV jeg elsker tenkt stort :). 


Du er super Kul Joe ;) 

Kvinne 21år

 

Tenk Stort kurset betydde veldig mye for meg. før vi kom inn var vi alle elefanter som var bunnet fast. vi hadde begrensninger for hva vi kunne klare å hadde en tro på at vi er bare sånn. etter tenk stort hadde alle en tro på at vi klarer akkurat det vil vil. ingenting kan stoppe oss, å vi trenger bare å si til oss selv. ALT jeg trenger er i meg nå !  det var utrolig å få lov til å oppleve noe sånt. jeg har aldri sett mennesker være så frie. vi tenker over ting som vi til vanlig ikke hadde tenkt over. å finner ut ting vi aldri hadde trodd. 

 

Tenk Stort er noe jeg skal ta med meg resten av livet. vi kom inn som elefanter, vi kom ut som løver. 

Ane 23år

 

Jeg har blitt mye sterkere som person. Lærte meg mye nytt på de kursene jeg var med på. Blitt mer positiv og har mere tro på meg selv. Du lærte meg mye at jeg skal ikke tenke negativt, bare positive tanken. Har fått livet mitt mer på plass nå. Er nå ferdig utdanna barne og ungdomsarbeider. Mangler og finne meg en jobb som jeg liker innen det faget. Og jeg lærte også at de vonde tanken jeg har må jeg bruke tid på😀

Hans Arne 29år

 

Da jeg først så hvem som hadde kurset (joe) viste jeg at denne personen hadde jeg sett før en gang i tiden, men husket ikke helt hvor.

Det gikk noen dager før jeg spurte en av de andre kursdeltagerne om hvem han joe var og da gikk det opp for meg hvor jeg hadde han ifra, det var fra videregående skole. 

Det første som slo meg: HEI......han der skylder meg 100 lapp, for noe han klarte å ødelegge som var mitt en gang.

Men nå som jeg tenker på alt i alt så plager ikke de 100 kr meg lengre etter at du joe har hjulpet meg for den jeg har blitt i dag.

 

Det som har vært en plage for meg er at jeg har hatt en liten lunte, jeg ble fort irritert, sur,sint  ja you name it,

det som tente meg rask var å prate om tvillinga mine. som jeg dessverre ikke har sett av dem på snart 4 år. 4 år er lenge å det har bygget opp frustrasjon, sinne osv osv, pga at jeg ikke viste hvordan jeg skulle prate om det eller håndtere situasjonen. 

Etter noen dager tok joe meg ut fra en gruppe i kurset å ville snakke med meg alene,

da kom unga mine opp i praten og han forsto fort hvorfor/hva som trigga sinne mitt..

Han spurte meg: Hva føler du deg da vi snakker om dem?

Jeg sa at jeg liker ikke prate om det og at hele situasjonen gjorde at jeg følte meg lite verdt for at jeg ikke har sett dem på utrolig lenge, og at det føles ut som en stor "svart ball" som roterte i meg.

joe sa: OK.. ha den "ballen" i deg og tenk på en av favoritt band/musikk,

greit sa jeg og gjorde dette. Nå husker jeg ikke helt hva som skjedde mens jeg tenkte på dette men den "vonde ballen" forsvant. og nå i dag kan jeg prate om dem uten å bli sur,lei eller føle meg lite verdt. 

Hele kurset for meg forandret meg som person, jeg er verken sur irritert osv osv, men stikk motsatt.

og at jeg er det gjør jobben min i dag mye enklere. bare å smile til andre folk å se dem smile tilbake igjen er en så utrolig god følelse å få. 

jeg har fokusert mye på det joe lærte meg, at det har gjort meg til daglig leder der jeg er i jobb i dag,

at jeg skulle få mer ansvar og daglig leder hadde aldri falt for meg før. men nå som jeg er det så er alt skinner.

Så nå tenker jeg slik som i stad som jeg skrev.....at de 100 kr han skylder meg: det er ingenting for meg..

 

TUSEN HJERTELIG TAKK FOR ALT JOE. 

power 2 you. 

hjelper du en, så hjelper noen andre også. Det skal bare 2 cm til.

NYT LIVET. :=D

“Kjære Joe!

Kurset ditt ga meg mer enn jeg helt er klar over sjøl. Det dukker opp situasjoner nesten daglig hvor jeg kan tenke tilbake på og ta i bruk ting du lærte bort. Ting jeg visste var der, men som jeg ikke har klart å sette ord på eller vite i hvilken sammenheng jeg skulle brukt de. Jeg har for eksempel lært at det er bare jeg som kan sette mine egne grenser.. Og flytte dem! Før var jeg "redd for mennesker" jeg trodde alle visste hvem jeg var og visste noe om fortiden min. Jeg unngikk folkemengder. Spesielt kafeer og offentlig transport. Kurset lærte meg at de menneskene jeg ser, se på meg, kanskje ser rett forbi, å ikke på meg i det hele tatt. Kanskje de står med samme tankene som meg! Jeg har begynt å endre holdningen min i situasjoner jeg føler meg utrygg i. Gjøre meg litt "større" og sette meg sjøl i situasjoner jeg ellers ikke ville. Idag har jeg fast jobb og omgåes mennesker hele tiden. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil. Jeg starter gjerne samtaler med fremmede på tur.

 

Jeg pushet meg selv til å fortsette på en fjelltur senest i går. Kroppen sa nei, dette tør du ikke, fordi det er det jeg alltid har sagt til meg sjøl. du tørr ikke sånne ting du.. Men så sa jeg til meg sjøl; detta er er det så mange andre som gjør, hvorfor ikke jeg!? Ja, hvorfor ikke. Hadde ingen grunn.. Jeg klarer dette! Og gjorde det! Hadde en fantastisk tur i en løype merket viderekommende. 818 m. Gikk fra havet og helt opp! Og den følelsen. Den var ubeskrivelig. For en mestring. For en bragd. Både fysisk, for det var sinnsykt tungt! Men også psykisk. Jeg føler meg tøffere enn jeg var før jeg dro. Vil gjøre det igjen. Høyere! Lengre! Pushe meg sjøl vidre! For jeg veit at det går. Må bare ville det! Jeg har også blitt flinkere til å lytte til, og lese mennesker. Ta meg tid til å se og oppleve det som er rundt meg. Prøve nye ting.smake ny mat og drikke. Jeg har skapt så mange nye minner, sett og gjort ting jeg ikke hadde turt før kurset. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk delta, Joe! Og anbefaler alle jeg kjenner som får mulighet til å gjøre det samme! Så takk igjen! Du gjør bra her i verden med din greie, kompis! Stå på!”

 

Din venn Jon-Sindre!

bottom of page