top of page
kurs.jpg

KURS

"Tenk STORT" - Selvhjelpsverktøy i din hverdag

Forebygge fravær og hjelpe med at mennesker kommer tilbake i arbeid med følelsen av trivsel og mestring.
Enkle, men kraftfulle selvhjelpsverktøy designet for alle – uavhengig av om du føler deg utbrent, har møtt utfordringer på jobbfronten, navigerer i sykemeldingsperioder, eller simpelthen ønsker å løfte dine prestasjoner til nye høyder. Kjerneområdet er offentligsektor, privatnæringsliv og selvstendige kurs.

Bakgrunnen for kurset er at Joe Syversen i 2014 skreddersydde et lignende kurs for NAV. Dette ble gjennomført en rekke ganger med stor suksess. Kurset er nå videreutviklet og flere er involvert for en enda bedre personlig oppfølging underveis i kursprosessen.

Etter mange år som venner som i tillegg har jobbet over 40år innen samme felt. Har vi fått øyne opp for at sammen er vi enda bedre. Dette ble bekreftet
da vi lanserte '3 Vise Menn'-podkasten. Mentale utfordringer er en av vår tids største utfordringer. Vi alle 3 brenner for å gjøre noe med dette.

Over 40 Års Erfaring

Joe Syversen

Foredragsholder og innovativ kursutvikler innen feltet for personlig utvikling siden 2013. I tillegg har han skapt flere populære onlinekurs. Inkludert et unikt og revolusjonerende kurs spesialtilpasset for NAV. Rettet mot aldersgruppen 16 til 65 år.

Frank Nilsen

En veteran i podkastverdenen siden 2016, kjent for sine dype samtaler med noen av Norges og verdens fremste skikkelser om mentale teknikker. Frank har i tillegg jobbet som Mentaltrener siden 2013, og utviklet flere onlinekurs med over 20 000 deltagere i en rekke land.

Stian Nicolaysen

En av Norges fremste innen muskelterapi og holistisk helse, med to tiår med erfaring i å forbedre både kropp og sinn. Stian har i tillegg holdt en rekke kurs i Norge og utlandet.

"Tenk STORT" - Hva er det?

Vi har utviklet spesifikke tilnærminger som er skreddersydd for ulike livsfaser og individuelle behov. Vår tilnærming er basert på omfattende forskning og praksis for å sikre kvalitet og effektivitet.

 

 

Kurset er basert på de forskjellige elementene i STORT, de består av:

S = Strategier

Mentale strategier representerer kraftfulle verktøy i vår psykologiske verktøykasse – de er teknikker og metoder vi anvender for å styre våre tanker, følelser og handlinger. Hvordan benytter vi disse strategiene i vårt daglige liv for å skape en positiv endring?

T = Tilstand

Vår sinnstilstand, eller humør, er mer enn bare en flyktig følelse. Det er en kraftfull indre tilstand som påvirker våre tanker, oppførsel, og til og med vår fysiske velvære. Denne tilstanden kan fargelegge vår oppfatning av verden, påvirke våre beslutninger, og forme kvaliteten på våre daglige liv. Hva om vi kunne lære oss å mestre vår sinnstilstand, og dermed styre kursen av våre liv mer bevisst?

O = Opplevelse

Vår opplevelse av livet er en rik og kompleks vev av mekanismer, følelser, og signaler som sammen skaper vår virkelighetsoppfatning. Disse elementene påvirker ikke bare hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men også hvordan vi reagerer på den. Hva ligger til grunn for disse opplevelsene, og hvordan kan vi navigere dem til vår fordel?

R = Ressurser

Våre indre ressurser er en samling av våre mentale, emosjonelle, og spirituelle styrker. Disse ressursene, som inkluderer vår kreativitet, motstandsdyktighet, intuisjon, og evne til selvrefleksjon, fungerer som indre verktøy som hjelper oss å navigere i livets utfordringer og muligheter. Hvordan kan vi aktivt tilgjengeliggjøre og optimalisere disse kraftfulle ressursene for å forme livet i tråd med våre dypeste ønsker?

T = Trossystemer

Trossystemer er fundamentale overbevisninger som fungerer som linser gjennom hvordan vi oppfatter og tolker verden rundt oss. De er dypt rotfestede i vår psyke, formet av vår oppvekst, kultur, erfaringer, og personlige refleksjoner. Disse overbevisningene holder vår virkelighet på plass ved å gi en ramme for våre tanker, handlinger, og reaksjoner. Hvordan kan en bevisst tilnærming til våre trossystemer transformere våre liv?

Hemmeligheten bak Varig Endring

Å mestre kunsten å endre sin sinnstilstand er ikke noe som skjer over natt. Det krever bevissthet, praksis, og tålmodighet. Ved å integrere disse teknikkene i vårt daglige liv—fokusere på det positive, snakke til og om oss selv med kjærlighet og respekt, og bruke kroppen vår som et verktøy for positiv endring—kan vi begynne å se betydelige forbedringer i vårt humør og generelle prestasjon. Dette er ikke bare teori; det er praktiske steg mot en bedre tilværelse.

Ved å forstå og navigere mekanismene, følelsene, og signalene som påvirker vår opplevelse, kan vi omforme stagnasjon og motstand til kraftige redskaper for personlig vekst. Dette krever tålmodighet, praksis, og en åpenhet for selvutforskning.

Ved å dypt engasjere og benytte våre indre ressurser, åpner vi opp for en verden av muligheter.

Ved bevisst å reflektere over, utfordre, og om nødvendig, revidere våre overbevisninger, kan vi skape en mer bevisst og tilfredsstillende tilværelse. Det er en reise som krever mot, nysgjerrighet, og åpenhet, men potensialet for transformasjon er grenseløst.

Vi har i Tenk Stort satt alt dette i et skreddersydd system med målbare resultater over tid.

Dedikert Oppfølging

Studie om dannelse av vaner

En studie publisert i European Journal of Social Psychology fant at det i gjennomsnitt tar mer enn 2 måneder før en ny oppførsel blir automatisk - omtrent 66 dager.

Viktigheten av oppfølging over tid

Dette understreker viktigheten av personlig tilpasning og tålmodighet i prosessen med å danne nye vaner. På bakgrunn av dette er Tenkt Stort kurset lagt opp slik at deltagerne får oppfølging over en lengere periode.

Atle 34år

 

Joe og hans Tenk Stort kurs har klart ting som psykologer ikke har klart i forkant av dette kurset. Jeg personlig har blitt mer sikker på meg selv og funnet svar på mange av mine personlige problemer.

Evig takknemlig for å bli introdusert for de store tankene Joe.

KONTAKT
_JAN3495_edited.jpg

Kontakt oss

mail: post@mtfranknilsen.no

tlf: 978 89 770

bottom of page