ROLLEBILDE

 

LED DITT TEAM

BLI ROLLEBILDE ANDRE VIL LÆRE AV

Nå som mange unge og voksene er mer interesserte i sine egne tanker og ideer, er det kritisk å være kapabel til å ikke bare dele informasjon, men formidle det slik at alle deltagere kan få det de virkelig trenger fra deg.

I løpet av de 6 siste årene har Joe Syversen jobbet med mennesker i omgivelser hvor deltagerne ikke ønsket å høre på, de fleste ønsket ikke å være i rommet til å begynne med.

Under enormt press bygges muskler, her ble Joe fiksert på å finne ut hva spesifikt kan jeg gjøre for å fange oppmerksomheten, holde oppmerksomheten og viktigst av alt, hvordan benytte deres deltagelse til å frembringe budskapet han var der for å formidle.

 

Nå har disse verktøyene, strategiene og metodene blitt systematisert til et kurs. Dette for å gi en umiddelbar effekt for å lede tilhørere til positiv endring i seg selv. Du vil lære hva som motiverer mennesker, hvordan du fin justerer innflytelsen du har ovenfor deg selv og andre. Forestill deg at du er kapabel til å gå inn i alle typer av grupper og gjøre en forskjell i kvaliteten til deres liv. I tider som nå hvor usikkerhet, kriser og endring er konstant, sulter samfunnet etter kompetente ledere.

Kurset leveres til:

BYGG DIN MENTALE STYRKE

Lær de mest effektfulle mentale verktøyene, og metodene som garanterer nye gjennombrudd.  
Lær hvordan du kan benytte dine sterke sider til å formidle kunnskap til alle deltagere.

OPPLEV DIN VITALE ENERGI

Bli en spesialist på kroppsspråk og viktigst av alt, lær å benytte din kropp og mentalitet til å oppleve mer av den energien, driven og fokuset du har tilgang til nå.  
Lær de 3 stegene som former hver eneste tanke og følelse du opplever.

Din kapasitet til å bidra til de du omringer deg med, starter med din evne til å forstå andres behov.

Lær hvordan du kan bygge rapport/ tillit til individer og grupper.

Lær 6 menneskelige behov for å optimalisere din og gruppens deltagelse.

 

FORM STERKE RELASJONER

TA KONTAKT

 Hvordan optimalisere din personlige og gruppens deltagelse

 

 Hvordan frembringe ulike deler av deg selv til ulike oppgaver

 

 Hvordan frembringe unike egenskaper i hvert individ

 Hvordan gjøre det riktig å være effektiv og produktiv

mail: mrjoesyversen@gmail.com

tlf: 45270044/ 0046 724527004

Takk! Melding er sendt.