top of page

ROLLEBILDE

LED DITT TEAM

BLI ROLLEBILDE ANDRE VIL LÆRE AV

Nå som mange unge og voksene er mer interesserte i sine egne tanker og ideer, er det kritisk å være kapabel til å ikke bare dele informasjon, men formidle det slik at alle deltagere kan få det de virkelig trenger fra deg.

I løpet av de 6 siste årene har Joe Syversen jobbet med mennesker i omgivelser hvor deltagerne ikke ønsket å høre på, de fleste ønsket ikke å være i rommet til å begynne med.

Under enormt press bygges muskler, her ble Joe fiksert på å finne ut hva spesifikt kan jeg gjøre for å fange oppmerksomheten, holde oppmerksomheten og viktigst av alt, hvordan benytte deres deltagelse til å frembringe budskapet han var der for å formidle.

 

Nå har disse verktøyene, strategiene og metodene blitt systematisert til et kurs. Dette for å gi en umiddelbar effekt for å lede tilhørere til positiv endring i seg selv. Du vil lære hva som motiverer mennesker, hvordan du fin justerer innflytelsen du har ovenfor deg selv og andre. Forestill deg at du er kapabel til å gå inn i alle typer av grupper og gjøre en forskjell i kvaliteten til deres liv. I tider som nå hvor usikkerhet, kriser og endring er konstant, sulter samfunnet etter kompetente ledere.

Kurset leveres til:

BYGG DIN MENTALE STYRKE

Lær de mest effektfulle mentale verktøyene, og metodene som garanterer nye gjennombrudd.  
Lær hvordan du kan benytte dine sterke sider til å formidle kunnskap til alle deltagere.

OPPLEV DIN VITALE ENERGI

Bli en spesialist på kroppsspråk og viktigst av alt, lær å benytte din kropp og mentalitet til å oppleve mer av den energien, driven og fokuset du har tilgang til nå.  
Lær de 3 stegene som former hver eneste tanke og følelse du opplever.

Din kapasitet til å bidra til de du omringer deg med, starter med din evne til å forstå andres behov.

Lær hvordan du kan bygge rapport/ tillit til individer og grupper.

Lær 6 menneskelige behov for å optimalisere din og gruppens deltagelse.

 

FORM STERKE RELASJONER

bottom of page