top of page

MENTALTRENER VS. TERAPAUT

Mentaltrening er noe alle gjør, men få vet at de praktiserer. 

En av de vanligste misforståelsene om Mentaltrening er det at det er kamuflert terapi – eller verre, terapi fra en person som mangler lisens til å praktisere. I virkeligheten er mentaltrening en egen unik kategori designet for å hjelpe ambisiøse mennesker til å nå de målene som vil bringe dem deres ønskede suksess og tilfredstillelse. Her er noen av forskjellene mellom coaching og terapi, og en grunnleggende guide for når hver enkelt tjeneste passer best for deg.

DEFINERE VILKÅR

Terapi, også kalt rådgivning eller psykoterapi, er en langtids prosess hvor en klient jobber med helsepersonell for å diagnosere og løse problematiske trossystem, adferd, relasjons problemer, følelser og noen ganger fysiske responser. Ideen bak terapi er å fokusere på tidligere traumatiske opplevelser og problemer for å endre selvdestruktive vaner, ordne og forbedre relasjoner og jobbe gjennom smertefulle følelser. I denne sammenhengen fokusere terapi på fortiden, på introspeksjon og analyse.

Forskjellen mellom en mentaltrener og terapeut er at mentaltreneren setter opp en utviklingsprosess basert på din målsetting, som kan være lang eller kort. Dette i stede for en tradisjonell regulert prosess. I mentaltrening jobber klienten med en mentaltrener som ikke er helsepersonell, slik at de kan klargjøre mål og identifisere utfordringer og problematisk adferd for å tilrettelegge en handlingsplan skreddersydd for å oppnå ønskede resultater. Prosessen i mentaltrening tar klientens nåværende startpunkt som en akseptabel nøytral grunn, og er mer handlings basert fra dette punktet og fremover.

LIKHETER OG ULIKHETER MELLOM TERAPI OG MENTALTRENING

Grunnlaget for mentaltrening er det som skiller seg fra terapi. Mentaltrenere diagnose rer ikke, mens en terapeut avgjør sykdom og patologi, så de kan utføre en en klinisk behandling. Terapeuter analyserer deres klienters fortid som et verktøy for å forstå nåværende adferd, så klienten kan jobbe for å modifisere det. Med andre ord, terapeuten fokuserer på ¨hvorfor¨ ulike adferdsmønstre oppstår, og mentaltrenere jobber med ¨hvordan¨ jobbe mot et mål.

Når du ser på mentaltrening vs. terapeutisk praksis, er det viktig å forstå at terapeuter hjelper klienten med å utforske og forstå deres underbevisste sinn. Deres mål i denne utforskningen er dyp forståelse. Mentaltrener fokuserer på resultater og handlinger. Deres mål kan måles via spesifikk prestasjon, mestring som indikasjon og spesifikke adferds utfall mot mål.

Terapi og mentaltrening har noen likhetstrekk og mål. Uansett om du velger å jobbe med en mentaltrener eller terapeut, begge jobber for å støtte klienten i å gjøre positiv endring i livene sine og bli mer produktiv. Men terapeuter diagnose rer og behandler fra et helsesystem perspektiv, ikke alle terapeutiske klienter er syke; mange friske mennesker søker støtte hos både terapeuter og mentaltrenere. Terapeuter kan til tider jobbe med spesifikke resultater i fokus, som å opphøring av en bestemt problematisk oppførsel eller adferdsmønster.

Til tross for noen likhetstrekk som kan overlappe terapi og mentaltrening, er arbeidet og prosessen bak disse to ulike.

 

 

 

 

 

 

BURDE JEG SØKE ETTER EN TERAPAUT ELLER MENTALTRENER?

Naturligvis er avgjørelsen om å kontakte en terapeut eller en mentaltrener veldig personlig. Det kan være til hjelp å forestille deg at du skal klatre til toppen av et fjell. Du kan enten ansette en ekspert og guide for din ekspedisjon eller en doktor. Hvem ville du valgt?

Hvis du er fysisk skadet, eller vil være i fare hvis du i det hele tatt prøvde å klatre, så ville ikke en ekspert og guide vært til noe nytte. Du trenger å være på et grunnivå med god helse før du kan klatre i første omgang, så hvis du ikke er det, trenger du nok å konsultere deg med doktoren før du prøver noe som utfordrer deg på denne måten. Når det er sagt, hvis du er frisk og trenger noen til å hjelpe deg med klatre strategier og teknikker, en som kan bære ditt utstyr og finne den beste veien, så er eksperten og guiden det beste valget.

I dette tilfellet er terapeuten doktoren. Han eller hun får deg frisk nok til at du kan ta på deg store utfordringer i livet ved å utforske din mentale og emosjonelle velvære. Mentaltreneren er eksperten og guiden. Han eller hun har en ekspertise i din klatre rute og kan hjelpe deg å nå toppen.

En mentaltrener vil kunne gi veivalg og rette fokus mot:

  • Klargjøre og oppnå personlige og profesjonelle mål

  • Utvikle kommunikasjons eller adferds ferdigheter/ kunnskaper

  • Oppnå balanse i karriere og i livet

  • Forme nye effektive og konstruktive vaner

En terapeut på den andre siden, fokuserer deres samtaler på å:

  • Helbrede fra traumatiske opplevelser

  • Utforske hvorfor tidligere relasjoner (Profesjonelt eller personlig) har vært destruktive

  • Jobbe gjennom depresjon og angst som påvirker din kapasitet til å fungere hjemme eller på jobb

  • Komme deg gjennom en skilsmisse eller tap av en nær relasjon

Selv om mentaltrenere og terapeuter av og til hjelper klienter med tilsvarende problemer, så er ikke arbeidet det samme. For at du skal få den riktige typen av profesjonell ekspertise, er det kritisk å vite hvilken type veivalg som vil gi deg det du trenger. Mentaltrening er ikke en utvannet versjon av terapi. Det er et dynamisk disiplinert designe tilrettelagt for å hjelpe, motivere og inspirere mennesker til å oppnå mer enn de tror er mulig.

ER DU KLAR FOR Å OPPNÅ RIKTIGE RESULTATER?
Joe Syversen mentaltrening hjelper deg med å finne din visjon, fokus og få resulater. Utforsk hva du er kapabel til med en mentaltrener.

TA KONTAKT

 Hvordan ta styring over din energi under prestasjoner

 Hvordan få mer mentalkraft ved bruk av kroppen

 Hvordan fremhente ønsket Humør/tilstand på kommando

 

 Hvordan motivere og engasjere andre i ditt team

mail: mrjoesyversen@gmail.com

tlf: 45270044

Takk! Melding er sendt.

Problemet er ikke mangel på energi og motivasjon. 

Problemet er hva du tenker om energi og motivasjon.

bottom of page