top of page

HVA ER MENTALTRENING?

For å konkurrere som atlet i verdensklasse, trenger du erfaring, entusiastisk support, objektive perspektiver og innsyn av en trener. Dette er like viktig for en CEO, entreprenør, business leder, mellomledere eller ansatte. En Mentaltrener er en som er profesjonelt trent og utviklet for å hjelpe deg til å maksimalisere ditt fulle potensial og oppnå ønskede resultater.

HVA GJØR EN MENTALTRENER?

En Mentaltrener oppfordrer og konsulterer klienter i en rekke profesjonelle personlige utfordringer. Mentaltrening er ikke en rådgiver, megler, mentor eller terapeut. Mentaltrenings prosessen tar for seg spesifikke profesjonelle prosjekter, personlige mål og frembringer analysering av nåværende situasjon, identifiserer eksisterende og potensiale utfordringer og barrierer og legger en handlingsplan designet for å oppnå spesifikke utfall/mål.

 

Relasjon mellom Mentaltrener og klient er et kreativt partnerskap som jobber for:

 • Identitet, klarhet og forme en visjon for hva klienten ønsker.

 • Benytte Mentaltrenings ekspertise for å modifisere mål etter behov.

 • Oppmuntre til at klienten finner egne svar.

 • Frembringe og legge strategier og handlingsplaner basert på klientens mål, personlighet og visjon.

 • Støtte klientens produktivitet.

 

Disse aspektene av mentaltrener prosessen jobber sammen for å tillate klienten til maksimalisere sitt potensial, og forskning viser til at coaching og trening er en mer potent kombinasjon enn bare trening alene. Trening alene kan heve produktiviteten med 22,4%, men kombinert med ukentlig coaching, heves produktiviteten til 88%

Misforståelser om mentaltrening og coaching.

Det er mange misforståelser og myter der ute om coaching og mentaltrening. Her er noen av de mest vanlige.

¨Alle kan bli en mentaltrener og de trenger ikke trening for å bli det.¨ Dette er ikke tilfellet. Gode mentaltrenere må ha den riktige ekspertisen og evnen til å levere. Dette forsikrer at de kan motivere og oppmuntre klienten mens de tilrettelegger og løser hoved utfordringene som kommer opp i hver samtale.

¨Mentaltrening og coaching er lissensløs terapi.¨ Mentaltrening og Coaching fokuserer på din nåværende og fremtidige situasjon. Mentaltrening og coaching aksepterer din nåværende situasjon/realitet og gir oppmerksomhet til å forbedre ditt utfall/mål mens du beveger deg fremover. Mentaltrening og Coaching er ikke medisinsk personell, så ingen diagnoser vil bli satt. I kontrast med terapi som fokuserer på fortiden og dybden i tidligere motiverende faktorer og handlinger. 

¨Mentaltrening og Coaching er bare for mennesker som har problemer eller som ikke kan bli suksessfulle alene.¨ Tilbake til atlet forklaringen nevnt tidligere, Mentaltrening og coaching er for de som ønsker å forbedre sin prestasjon- om dette er at du prøver å utvikle deg i karrieren eller ønsker å ta mer meningsfulle personlige valg. Alle mennesker uansett om de er suksessfulle eller talentfulle så vil de kunne få stor verdi av mentaltrening/ coaching.

¨Mentaltrenere og Coacher lar deg lufte tankene, så kommer de med råd.¨ Mentaltrenere og Coacher trenger ikke ha utmerket lytter ferdigheter, men å levere høy kvalitets mentaltrening og coaching er mye mer enn å gi råd. Det forventes at mentaltreneren og coachen er kapabel til å benytte en dyp base av kunnskap, erfaring og trenings ferdigheter til å forme en unik løsning for hvert senario og jobbe med klienten til å implementere dette.

Hvorfor skulle du jobbe med en mentaltrener / coach?

Mennesker velger å jobbe med mentaltrenere og coacher fordi de ønsker et annet resultat i morgen enn de har i dag. De ønsker å forbedre hva de gjør for å få mer vekst, de ønsker å gjøre ting raskere og dette til deres beste evne.

  

Alle typer av mennesker benytter mentaltrening og coaching, dette inkluderer skuespillere, business ledere, små og store entreprenører, administrerende direktører, eiendom utviklere og meglere, managers, profesjonelle, startup pionerer. Disse menneskene identifiserer et gap mellom hvor de er og hvor de vil være, å ønsker assistanse for å nå målene sine.

HVA EN MENTALTRENER KAN GJØRE FOR DEG

Noen av de mest vanlige stegene klienten tar mens de jobber med en mentaltrener er:

 • Identifisere mål og definere sin visjon for suksess

 • Forme profesjonelle og persolige handlingsplaner

 • Identifisere begrensede trosystem, overbevisninger, tankerekker

 • Jobbe mot økonomisk frihet.

 • Opprettholde en god balanse mellom jobb og privatliv

 • Lære å kommunisere mer konsekvent og effektivt

 • Frembringe mer kraftfulle relasjoner profesjonelt og personlig

 • Bli forfremmet

 • Opnnå fitnessmål eller redusere vekt

 • Starte en ny bedrift eller vekse en eksisterende bedrift

 • Administrere en viktig overgang i livet eller virksomhet

 • Artikulere kjerne verdier

 

 

Hvordan fungerer mentaltrening?

Mentaltrening er vanligvis satt opp i et spesifikkt og strukturert format. Først vil du jobbe med din mentaltrener for å klargjøre din visjon, identifisere barrierer og begrensede trossystem, og da sette utfordrende men oppnåelige mål. Din mentaltrener vil forsikre seg at du ikke setter for lave mål eller er for negativ når du setter opp din posisjon, ved å hjelpe deg til å kalibrere landtids og korttids mål opp mot dine kjerne verdier.

Underforske din nåværende situasjon hjelper deg og din mentaltrener til å måle din progresjon og identifisere nåværende og potensielle utfodringer. Etter dette viktige steget, vil du og din mentaltrener finne de ressursene og alle tilgjengelige handlingsforløp tilgjengelig for deg, slik at du kan skape en handlingsplan som fungerer. Du vil da avgjøre hvilke spesifikke steg, handlinger, du vil ta og når du vil ta dem. Du vil forberede deg på potensielle utfordringer og hvordan du vil handle med dem. På dette tidspunktet, vil du forsikre deg på at hvert steg du tar støtter deg mot dine mål, mens din mentaltrener vil sørge for at du forblir motivert og sporer din progresjon. Hvis din plan trenger modifisering på et tidspunkt, vil din mentaltrener hjelpe deg med dette, som vil hjelpe deg å forbli dedikert på veien mot dine mål.

 

 

Det er en grunn til at mentaltrening er den nest raskeste karriere utviklingen i verden- fordi det fungerer for mennesker. Få mennesker kan med ærlighet si at de presterer på topp nivå i alle arenaer i livet daglig. Hvis du er klar for å virkelig maksimalisere ditt menneskelige potensial, ta kontakt.

VISJON. FOKUS. RESULTATER.
JOE SYVERSEN
MENTALTRENING

HVA KAN DU FÅ TIL MED DIN MENTALTRENER?

TA KONTAKT

 Hvordan ta styring over din energi under prestasjoner

 Hvordan få mer mentalkraft ved bruk av kroppen

 Hvordan fremhente ønsket Humør/tilstand på kommando

 

 Hvordan motivere og engasjere andre i ditt team

mail: mrjoesyversen@gmail.com

tlf: 45270044

Takk! Melding er sendt.

Problemet er ikke mangel på energi og motivasjon. 

Problemet er hva du tenker om energi og motivasjon.

bottom of page