top of page

Velkommen til

Tenk STORT metoden

Tenk STORT metoden

Tenk STORT metoden er designet som en opplevelses basert kurs form, for å sette deltagerne i kontrollrommet til sin egen hjerne, så de selv kan ta styring over de tankene, følelsene, opplevelsene de vil ha nå.

Hva om du i dag er et resultat av hva du tenker, føler og opplever?
Uansett hvor suksessfull eller mislykket du mener du er. 

Vet du om noe annet som har formet deg? Eller kan det kun være effekten av de tankene, følelsene og opplevelsene du har og har hatt?

Du kan gi kreditt eller skyld til opplever, mennesker eller eventer. 
Men uansett hvor du er i livet pr. dags dato, så er det et resultat av din egen vilje til å Tenke STORT.

Tenk STORT metoden er utviklet i 2 moduler.

1. Selv-aktivering

2. Selv-realisering

Hva består Tenk STORT metoden av?

S = Strategier

Strategier eller metoder er noe som ligger bak hver eneste tanke, følelse og handling.

(En strategi er enkelt forklart en metode som vil gjøre det mulig å gjenskape et spesifikt resultat eller utfall)

 Vi benytter strategier kontinuerlig, utenom å være klar over at det faktisk er et system bak all galskapen vi opplever ved å være et menneske. Hva er en strategi du ønsker å lære deg, hvis du med 100% sikkerhet visste at du kunne produsere et resultat du virkelig ønsker i livet?

T = Tilstander

State, humør, sinnstilstand er er ord vi kan benytte til å forklare hva vi opplever. Men bak dette ordet ligger det mer enn en forklaring. Vi er kapable til å aktivt endre våre følelser og tanker ved å få nøkkelen til vår egen state. Hvordan vil du leve livet hvis du vet at du sømløst kan snu dine tanker og følelser til din fordel? 

O = Operator

Operator er betegnelsen vi bruker for å beskrive hva som styrer deg.

Bak hver eneste handling er det et eller flere motiver som driver deg til å føle, handle og oppleve verden på en unik måte.

Opp mot 40% av hvordan vi operer i hverdagen er styrt av ubevisste mønstre og lagrede responser i kroppen.
Hvordan vil du leve livet hvis du selv disponerte 40% mer av din kapasitet?

R = Ressurser

Ressurser er noe vi alltid har tilgang til, men er du ressursfull nok til å benytte disse gavene? Alle opplevelser vi har hatt, ønsker å ha eller er redd for å oppleve er tilgjengelig akkurat nå.
Vår kropp responderer til tanken av suksess eller skade på samme måte som om vi opplever suksess eller skade.

Så hva er dine hverdagslige vaner?

Engasjerer du deg selv i tanker som drenerer deg for energi eller skaper magi?

T = Trosystemer

Trosystem, beliefs, overbevisninger er noe vi i hverdagen kan relatere til religion eller bastante meninger. Med det sagt glemmer vi lett at alle våre handlinger, tanker, følelser og opplevelser styres av hva vi tror er mulig eller umulig. Hva vi tror om en hver situasjon former hvordan vi vil oppleve situasjonen. Hvordan vil du leve livet hvis du vet at det du ønsker i livet er tilgjengelig for deg nå?

Hårreisende selv-aktiverings kurs.

Tenk STORT handler om å få styring over dine tanker, og hvordan bli krystall klar på hvordan du tenker. Hva kan du gjøre for å velge tankenes innhold? uansett hvor du er eller hvem du er med.

Du har lett tilgang til å forme deg som person og viktigst av alt, ta styring over dine tanker, følelser og opplevelser.

Hvordan vil du tenke hvis du får muligheten til å starte på nytt?

Tenk STORT 

Kraftfullt selv-realiserings kurs.

Kurset handler om å ta styring over dine tanker og handlinger, å bli krystall klar på hva du er kapabel til å utrette, forstå og vite med erfaring hvor kraftfullt ditt tankesett er og hvordan du optimaliserer dine emosjonelle og mentale vaner til din fordel. 

Hva må du tenke, føle og oppleve for å oppnå det du er ute etter?

Tenk STORT (modull 2)

bottom of page